fbpx

Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Malka’s Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Malka’s Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Malka’s Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Lidmaatschap

De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/malkas-yoga of toegang tot een cursus via de webshop. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode. De strippenkaart wordt afgesloten voor 5 lessen welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 16 weken.

Een strippenkaart is persoonlijk maar in overleg wel overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid.

Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die zijn gereserveerd maar niet zijn bijgewoond.

 

Afmelden lessen

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij via de Momoyoga app of account de les annuleren. Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

 

Bedrijfsyoga

Voor bedrijfsyoga geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Betaling en opzegging

Een strippenkaart wordt aangeschaft via de tool momoyoga en direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart of kaart voor een losse les. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.

Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart.

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Malka’s Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer ik zelf de les niet kan geven, zal ik een andere docent(e) inhuren.

 

Ziekte of blessures

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Malka’s Yoga. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.

Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

 

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

 

Wijziging lesrooster en/of prijzen

Malka’s Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Malka’s Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

 

Sociaal

Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn, dit ivm RIVM richtlijnen voor buitensport. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.

 

Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops, yogaretreat worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Malka’s Yoga en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

 

Onvoorziene omstandigheden

Malka’s Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden.

 

Wijzigingen

Malka’s Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.